O firmie

Pracownia architektoniczna Baum, Kwieciński-Architekci, jako spółka z o.o. powstała w roku 1991

Nie był to jednak początek przygody z architektura. Dużo wcześniej, już w latach 60-tych, prof. Szczepan Baum rozpoczął swoja praktykę zawodowa w Miastoprojekcie Gdańsk, gdzie w roku 1977 dołączył do jego zespołu absolwent Politechniki Gdańskiej, Andrzej Kwieciński.

Po kilku latach wspólnej pracy, w roku 1982 znaleźli się oni wśród założycieli pierwszej w Polsce, niezależnej od struktur państwowych, spółdzielni architektów, Zespołu Autorskich Pracowni Architektonicznych /ZAPA/, która skupiła w swoich ramach kilka samodzielnych zespołów projektowych. W firmie tej działali owocnie aż do roku 2012.

Równolegle, od początku lat dziewięćdziesiątych, pracowali razem we własnej spółce pod nazwa Baum, Kwieciński-Architekci, najpierw na terenie Gdańska, a od 2012 w sąsiednim Sopocie. W tym samym czasie do obu architektów dołączyli ich synowie, jako pełnoprawni współwłaściciele firmy, Jan Baum, projektant i wykonawca ogrodów oraz Adam Kwieciński, kończący właśnie studia architektoniczne.

W związku z tym, poszerzono skutecznie pole działalności spółki o projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych o rożnej skali i charakterze.

Szefowie Firmy podejmowali cały czas różne wyzwania projektowe niezależnie od skali zlecenia, a więc były to duże założenia takie jak np. campusy uniwersyteckie, port lotniczy czy duże, sieciowe hotele, ale także małe tematy, jak domy jednorodzinne, przebudowy istniejących budynków i projekty wnętrz.

Współpracownicy

Zespól stałych pracowników zmieniał się w tym czasie w zależności od koniunktury w budownictwie i wynikającej z niej ilości zleceń, a kolejni architekci, po praktyce w firmie, odchodzili i, najczęściej z powodzeniem, zakładali swoje. Nigdy to jednak nie był zespól wieloosobowy, na stale pracowało tu z reguły od dwóch do pięciu osób, co pozwalało na ścisłą i głęboką współpracę wszystkich, przy każdym z tematów. W razie potrzeby pracownia współpracowała także z innymi architektami na zasadzie współautorstwa. Dotyczyło to także ścisłej współpracy z projektantami wszystkich pozostałych branż.

Współpraca twórcza

Pracownia Baum, Kwieciński-Architekci cały czas ścisłe współdziała twórczo z dużo większą firmą projektowa, jaka jest A-Plan bis, w której obok arch. Zbigniewa Kowalewskiego i Jorga Neuhauss'a, trzecim współwłaścicielem jest właśnie Andrzej Kwieciński.

Współpracuje także z zespołem pracowni ZAPA oraz z pracownia Kwadrat z Gdyni prowadzona przez arch. Jacka Droszcza. Duża część tematów, szczególnie pokonkursowych, prowadzona jest wspólnie, co owocuje znaczącymi sukcesami na trudnym, szczególnie w ostatnich latach, rynku budowlanym.

Otwarci na różne formy i kierunki architektury

Pracownia jest cały czas otwarta na różne tendencje i kierunki, krajowej i światowej architektury, skłaniając się raczej do form nowoczesnych, czasami nawet minimalistycznych, ale także w swojej działalności próbuje, dość często z sukcesami, wpisywać się nowymi formami w istniejące otoczenie z szacunkiem dla kontekstu historycznego.

Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym, elementem pracy spółki, na każdym z jej etapów, jest zasada pełnej, choć niepozbawiona twórczych sporów, współpracy z  Inwestorem, która przynosi najczęściej pozytywne efekty, tak niezbędne dla końcowego kształtu i wyrazu powstałego dzieła.

Konkursy architektoniczne

Architekci pracowni od początku jej istnienia brali udział w wielu konkursach, często przy współpracy z innymi architektami i pracowniami, uzyskując w wielu z nich nagrody i wyróżnienia.

Na stronie można obejrzeć część tych prac konkursowych, w tym także trzy ostatnie tj.:

 • Muzeum II Wojny Światowej
  /budynek w realizacji/,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  /etap projektu budowlanego/ 
 • oraz Kościół p/w Jana Pawła II w Gdańsku.

Nagrody i wyróżnienia  

Architekci pracowni byli laureatami wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową i społeczną, w tym m.in.:

 • Odznaczenia państwowe otrzymali, prof. Szczepan Baum /Krzyż Oficerski w 2003 r./,  Andrzej Kwieciński /Krzyż Kawalerski w 2009 r./,
 • Honorowa Nagroda SARP za całokształt działalności w 1991 r. dla Szczepana Bauma,
 • Nagrody resortowe za szereg zrealizowanych obiektów,
 • Nagrody Roku i Wyróżnienia SARP dla najlepszych realizacji w Polsce,
 • Nagrody i Odznaczenia miast i samorządów za poszczególne realizacje na ich terenie,
 • Nagroda im. Św. Brata Alberta w 1994 r. dla Szczepana Bauma,
 • Gdańska Nagroda Fundacji im. Ericha Brosta w 1998 r. dla Szczepana Bauma,
 • Złota Odznaka SARP i inne za działalność w stowarzyszeniu architektów,
 • Prof. Szczepan Baum był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie w latach 1992-1995,
 • Prof. Szczepan Baum i Andrzej Kwieciński są członkami Honorowej Rady Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu,
 • Prof. Szczepan Baum był prezesem oraz vice prezesem Oddziału SARP Wybrzeże przez kilka kadencji,
 • Andrzej Kwieciński był Członkiem Zarządu Głównego SARP przez jedną kadencję,
 • Prof. Szczepan Baum był członkiem MKUiA w Gdańsku,
 • Prof. Szczepan Baum był członkiem Komisji do Spraw Twórczości Architektonicznej Ministerstwa Kultury i Sztuki,
 • Obaj byli tez wielokrotnie powoływani do składu wielu sądów konkursowych dot. architektury,
 • Prof. Szczepan Baum był wieloletnim członkiem Komisji ds. architektury i sztuki sakralnej przy Kurii Metropolitalnej w Gdańsku,

 

BK Architekci

Projekty i realizacje

Biuro

81-725 Sopot,
ul. Parkowa 24
tel./fax: +48 58 301 74 21
e-mail:zapa@zapa-architekci.pl
www:http://www.zapa-architekci.pl

Pracownia

81-838 Sopot,
ul. Niepodległości 755a
tel./fax: +48 58 765 04 69
e-mail: pracownia@bkarchitekci.pl


Copyrights © 2013 Baum & Kwieciński